Startside.Billeder.Om klubben.Forums.

Flyvepladsen.

 

Sådan finder du os:

 

Har du Google Earth på din pc så flyv til pladsen her : ØMF.kmz efter du har tykket på linket skal du trykke ÅBEN

 

 

 Link til andet kort over flyvepladsen. 

 

Og sådan ser flyvepladsen ud.

 

 

Ca. 140 x 55 meter og godkendt til stormodeller.

 

 

Som det kan ses, er vores lufthavn nu døgnbemandet....

 

 

KLUBAFTEN:

Fra april til september er der hver torsdag aften instruktører tilstede.


Vær opmærksom på pilotfelt de dage der også øves heliflyvning!

Se vejledningen som ligger i huset på pladsen.

 

Vi flyver også indendørs i Ørbæk Midtpunkt i vinterhalvåret. Se datoerne i vores kalender.

 

 

FLYVEPLADSREGLER:

 

1.Der må ikke flyves med forbrændingsmotor fra pladsen fredag

og lørdag efter kl. 18 og søndag morgen indtil kl. 10.

 

2. Pladsen må kun benyttes af klubbens medlemmer og deres

gæster. (Gæster dog kun når der er klubmedlemmer til stede.)

 

3. Piloter skal være medlem af Modelflyvning Danmark (pga. forsikring)

og gældende dansk luftfartslovgivning skal overholdes.

 

4. Frekvensklemmer skal altid benyttes både ved 35 Mhz og 2,4 GHz  

og sender må ikke tændes uden frekvensklemme.
MDK medlemskort skal hænges i klemmeskabet inden flyvning.

Al flyvning skal føres i flyvepladsens logbog.

 

5. Alle anvisninger fra klubbens sikkerhedsansvarlige skal følges.

Dersom klubbens sikkerhedsmand ikke er på pladsen, er det

ældste bestyrelsesmedlem, eller den pilot med mest flyveer-

faring, som er sikkerhedsansvarlig

 

6. Forbrændingsmotor skal støjdæmpes maksimalt. Max. 80

db.(A) målt på 10 meters afstand med modelflyet på jorden

(fuld gas) og støjmåleren i 1.2 m. højde. Inden en model må

flyve fra pladsen, afgør den sikkerhedsansvarlige om modellen

er tilstrækkeligt støjdæmpet.

 

7. Overflyvning og flyvning imod standpladsen/pilotflet og tilskuere er ikke

tilladt.

 

8. Flyvning uden instruktør må kun ske, når en instruktør, den sikkerhedsansvar-

lige eller et bestyrelsesmedlem, har godkendt piloten til solo-

flyvning.

 

9. På standpladsen skal modellen altid pege mod hegn og altid væk fra andre
personer når motoren kører. Modellen må ikke taxies på standpladsen.

10. Starter og landinger skal altid meldes til andre piloter i pilotfeltet.

 

11. Modelfly skal altid vige og evt. lande med det samme , for ikke at komme på
kollisionskurs med full size fly der overflyver vores plads i lav højde.