Startside.Billeder.Om klubben.Forums.

Historie.

 

Ø.M.F. - Østfyns modelflyveklub blev startet i juni 93 af Peter Andersen, som igennem en del år havde interesseret sig for R.C. flyvning, og savnede ligesindede fra området at dele interessen med.

Efter en artikkel i det lokale ugeblad, mødte fem op til stiftende møde. De fem blev samtidig den første bestyrelse.

 

Der var mange tind at tage fat på. Først skulle vi registreres som forening af kommunen (Ørbæk), for at få del i de midler og goder kommunen afsætter til foreningerne. Også R.C.-Unionen blev vi tilsluttet.

Næste problem var af finde et egnet sted til flyveplads. I begyndelsen lånte vi en græsmark af en lokal gårdmand, hvorfra vi kunne håndkaste modellerne. På denne måde havde vi mulighed for at være sammen om flyvning.

Endelig lykkedes det os at finde et stykke jord vi kunne leje og anlægge flyveplads på. Pladsen var kun 60 x 30, ikke særlig stor, og tilsået med udlægsgræs, det bønderne bruger til deres græsmarker, og ikke særligt velegnet. Turfgræs er meget dyrt og vi havde simpelthen ikke pengene.

Vi var glade for at have fået vores eget. Dog blev glæden kort, en nabo havde set sig gal på os og klagede til kommunen. Hendes klage blev pure afvist, efter at hele teknisk udvalg havde været på besøg en flyveaften og set og hørt flyene, som vi gør meget ud af at støjbegrænse.

Sammen med teknisk udvalg besluttede vi at finde et andet sted. Kommunen ville så være os behjælpelige. Det lykkedes. Vi fant et skønt stykke jord ca. 30 x 90 m. (nu udvidet til 100 x 60 og godkendt til stormodeller) som vi selv rev, planerede, og såede græs på. Denne gang med den fineste græsblanding som kommunen donerede os (5000.-kr). Denne plads har vi stadig, med det bedste forhold til naboerne, som vi gør meget ud af at informere ved specielle arrangementer.

 

Det at vi hos kommunen hurtigt blev registreret som klub, har betydet at de betaler 75% af vores pladsleje. Kommunen har en ordning som siger at de stiller gratis lokaler og boldbaner til rådighed for kommunens foreninger. Med henvisning til dette og da de ikke havde en modelflyveplads, indvilgede kommunen i at hjælpe os med de førnævnte 75%. For at opnå denne goodwill fra kommunen, har det også hele tiden været vigtigt at vi har fulgt alle regler med zonelovstilladelse o.s.v.. Ørbæk er en lille kommune som betyder at vi er "tæt" på hinanden, hvilket har været fordelagtigt for os, når der har været problemer.

 

Pladsen set fra luften.