Startside.Billeder.Om klubben.Forums.
Formand
Hans-Ole Jørgensen
29 92 80 78
Kasserer
Morten Petersen
29 90 01 36
Sekretær
Jane Jørgensen
24 85 07 27
Bestyrelsesmedlem
Anders Kristensen
21 27 31 62
Mail 
Bestyrelsesmedlem
Frede Hansen
31 95 72 58
Suppleant
Ronni Sandholdt
Bestyrelsen


Voksne (over 18 år)   400.- kr. om året. 
Unge     (under 18 år) 175.- kr. om året.

Kontingentet er pr. 1/1 2019
Der vil der blive tillagt et opkrævningsgebyr på 100 kr. hvis betalingsfristen overskrides.
Kluboplysninger
Indmeldelse i ØMF
Indmeldelse sker ved  henvendelse til kasseren.
Du vil herefter modtag et girokort og infomateriale om klubben.
Du skal være medlem af Modelflyvning Danmark,  da du der
igennem er forsikret mod ulykker forsaget af dit modelfly.  
Er du nybegynder, skal du gennemgå et træningsforløb før du
må flyve selv.