Startside.Billeder.Om klubben.Forums.
Formand
Niels J. Eriksen
22 20 75 70
Kasserer
Morten Petersen
29 90 01 36
Bestyrelsesmedlem
Lars Lyngskilde
Bestyrelsesmedlem
Ronni Sandholdt
Mail 
Bestyrelsesmedlem
Thomas Kærsgaard
Suppleant
Bestyrelsen


Voksne (over 18 år)   400.- kr. om året.  
Unge     (under 18 år) 175.- kr. om året.
Kontingentet er pr. 1/1 2020
Der vil der blive tillagt et opkrævningsgebyr på 100 kr. hvis betalingsfristen overskrides.
Kluboplysninger
Indmeldelse i ØMF
Indmeldelse sker ved  henvendelse til kasseren.
Du vil herefter modtag et girokort og infomateriale om klubben.
Du skal være medlem af Modelflyvning Danmark,  da du der
igennem er forsikret mod ulykker forsaget af dit modelfly.  
Er du nybegynder, skal du gennemgå et træningsforløb før du
må flyve selv.